Sörvey ve Gözetim / Survey and Inspection

 

İthalat ve ihracat söz konusu olduğunda, ticareti yapılan ürünün ilgili tarafı çoktur. Yükün satıcısı, alıcısı, taşıyıcısı, gümrük komisyoncusu, acenteler ve devlet otoriteleri gibi. Yapılan ticarette bu kadar taraf olunca,  acentelerin sorumlulukları da o kadar artar. Bilgi akışının hızlı ve güvenilir olması ve çıkabilecek sorunlara karşı alternatif çözümler üretebilme becerisi önem kazanır. Yıllar boyunca verdiğimiz acentelik hizmetleri sayesinde edinmiş olduğumuz deneyimler sonrasında, yük ve gemiler için sörvey ve gözetim hizmetleri vermenin gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu nedenle bünyemize dahil ettiğimiz uzmanlar ve yetiştirilmek üzere işe yeni başlayan arkadaşlarımızla, her ihtiyaca cevap verebilmek için hazır bulunmaktayız. Yükün ilaçlanması, tonajın hesaplanması, yükün kalitesinin kontrol edilmesi, yükte ve gemide oluşan hasarların tespiti konularında yönlendireceğimiz ekiplerimiz, gerekli kontrolleri yaparak istenilen belgeleri düzenler ve gerekli gördüğü tedbirleri alarak büyük sorunlar yaşanmasını önlerler.

 

 

Import and export is concerned have very most parties regarding the product. Shipper of cargo, receiver, carrier, customs broker, such as agencies and public authorities. When done very relevant in trade, it increases the responsibilities of the agency. Information to be fast and reliable flow and the ability to generate alternative solutions to the problems that may gain importance. After the experience we have gained over the years through agency services we provide, it has emerged the necessity of making surveys and inspection services for cargo and ships. Therefore our friends hired to experts and beginners in our structure we have grown, we are ready to respond to every need. Fumigation ,calculation of tonnage, control of the cargo quality, our team will direct the issue of determination of damages cargo and ship, it regulates the required documents by making the necessary checks and prevent the serious problems taking the measures it deems necessary.