Acentelik Hizmetleri

 

Gemi acenteliği, hizmet sektörünün bir parçası olup müşteri memnuniyeti odaklı bir meslek grubudur. Firmamız bu sektörde uzun yıllardır ismini korumuş ve her geçen yıl daha da gelişerek faaliyetlerine devam etmiştir. Günümüz koşullarında rekabet artmış olsa da, ALP Denizcilik ve Ticaret Şirketi, iyi yönetimi, kalifiye personelleri, teknolojik altyapısı, sonuca ve kaliteli hizmete odaklanması sayesinde daima yerini korumaya devam edecektir.

2008 yılından beri İzmit Körfezi merkez olmak üzere, Türkiye’nin bütün limanlarında ve Türk Boğazları’ nda acentelik hizmeti vermekteyiz. Çalıştığımız tüm firmaların memnuniyetini kazanmak, uzun zaman sürecek iyi ilişkiler kurmak, adımızın iyi anılmasını sağlamak amaçlarımızdan en önemlileridir.

Acentelik hizmetlerimiz müşteri yapısına göre; Liman Acenteliği, Koruyucu Acentelik ve Boğaz Acenteliği olarak sınıflandırılmaktadır.

                Liman Acenteliği

Ro-Ro, tankerler, kuru yük ve dökme yük gemileri, konteyner gemileri, proje kargo gemileri için; yanaştıkları liman, iskele ve şamandıralarda verilen hizmet çeşididir. Tahliye ve ya yükleme amacı ile limanlarımıza gelecek olan geminin, geliş öncesi hazırlıkları, ilgili resmi kurumların ve limanın bilgilendirilmesi, gemi geldiğinde yapılması şart olan otorite kontrollerinin hızlı biçimde yapılması ve gümrük işlemlerinin tamamlanması, liman operasyonu boyunca işlemlere refakat edilmesi, liman operasyonu tamamlandıktan sonra geminin Karasularımız’ dan ayrılana kadar takip edilerek hiçbir soruna izin vermeyecek şekilde bütün tedbirlerin alınması  ve düzenli bilgi akışının sağlanması acenteliğimiz tarafından yapılacaktır ve sorumlu olduğumuz müşterimize en iyi hizmet verilecektir. Zaman geri iadesi olmayan bir kayıptır.

                Koruyucu Acentelik

Bu tür hizmetler, Donatanın ( armatör ) gemisi için ihtiyaç duyacağı hizmetlerdir. Limanlarımıza ve ya tersanelerimize gelen gemilerin liman operasyonlarının sorunsuz ve hızlı tamamlanması, yakıt/yağ ikmali, kumanya ve tatlı su ikmali, personel değişimi, personellerin konaklaması, havalimanı transferleri, transit teknik malzeme temini, süresi bitmiş sertifikalarının yenilenmesi ve benzeri hizmetler acenteliğimiz tarafından eksiksiz ve sorunsuz olarak gerçekleştirilen hizmetlerdir.

                Boğaz Acenteliği

Asya ve Avrupa Kıtaları’ nı birbirine bağlayan Türk Boğazları, yoğun bir gemi geçiş trafiğine ev sahipliği yapmaktadır. Dolayısı ile bu trafiği düzenlemek ve boğaz geçişlerini sorunsuz tamamlamak için, iyi bir gemi acentesine ihtiyaç duyulmaktadır.  Geminin boğaz geçiş sırasına alınması, resmi kurumların bilgilendirilmesi, gerekli ise; gemi ihtiyaçlarının tedarik edilmesi, sonrasında gecikme olmadan resmi rüsumlarının ödenmesi yine acenteliğimiz sorumluluğunda yapılacak işlemlerden bazılarıdır.